Какво означава фрийлансър?

Какво означава фрийлансър?

С този текст даваме старт на нашата нова поредица, която ще разглежда спецификата в работата на свободните професии или накратко казано – какво е да си фрийлансър/freelancer/ в България и по света. В последните години този модел завладява световния пазар на труда, но...
Какви документи могат да заверяват българите в чужбина в българските консултсва и посолства?

Какви документи могат да заверяват българите в чужбина в българските консултсва и посолства?

Всички имаме роднини, които живеят извън България. Понякога се налага присъствието им, във връзка с уреждане на отношения, свързани с учредяване, прехвърляне и прекратяване на вещни права, сключване на различни по своя характер и предмет договори, осъществяване на...
Необходими декларации при продажба на имот

Необходими декларации при продажба на имот

Когато вземете решение да упълномощите друго лице да Ви представлява при продажбата на недвижим имот, трябва да знаете че освен изричното пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание, е необходимо да разполагате и с няколко различни вида декларации. Макар и...
Какво трябва да знам при продажба на наследствен имот?

Какво трябва да знам при продажба на наследствен имот?

Понякога наследственият имот може да бъде актив, който не носи реална полза на нито един от собствениците. Всички знаем за онези изоставени семейни имоти, които се рушат, заради неразбирателство относно ползването им или нежелание някой да живее в тях и да влага...
Какво трябва да знае компанията ви за новия Закон за мерките срещу изпиране на пари?

Какво трябва да знае компанията ви за новия Закон за мерките срещу изпиране на пари?

В средата на месец февруари Народното събрание прие нови промени в Закон за мерките срещу изпиране на пари. Закона официално въведе в българското право изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване...
Защо да НЕ подписваш предварителен договор  при покупката на имот в строеж?

Защо да НЕ подписваш предварителен договор  при покупката на имот в строеж?

Много хора не са наясно с рисковете, които крие подписването на предварителен договор със строител/инвеститор в имот в строеж. Покупката на жилище „на зелено“ е изгодна сделка, но крие много „капани“, и ако не си запознат и информиран с процедурите, правата и...