Общи условия

Настоящите Общи условия наричани по-долу  Общи условия  са задължителни и обвързват Вас (като потребител и/или посетител) и  ВМ Консултанси груп ЕООД наричано по-долу  VM-law , оператор на сайта www.vm-law.bg , касаещо условията, при които VM-law предлага информацията, продуктите и услугите, предоставени на или чрез www.vm-law.bg, наричани  Услугите.

www.vm-law.bg се състои от множество страници, чийто оператор и администратор е  „ВМ Консултанси груп“  ЕООД, ЕИК: 204373454, „Позитано“ No 9, бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 11, телефон: 0888 22 06 31, email: deals@vm-law.bg

Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) https://kzp.bg/, както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. На 09.01.2016г започва да работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) – нейният адрес е http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Услугите се предлагат само в случай, че Вие приемете настоящите общи условия.

Ако не сте съгласни с тези условия или ако нямате навършени 16 години – моля не използвайте  VM-law.

Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.

Използване  на  VM-law  са всички действия, като: кликване на линкове, въвеждане на информация, създаване на документи, качване на документи, качване на съдържание или разглеждане (т.нар. браузване).

Когато използвате  VM-law , Вие се съгласявате с настоящите общи условия.

VM-law предлага както безплатни, така и платени услуги. Настоящите общи условия се прилагат по отношение и на двата вида услуги. Използването на някои от услугите изисква регистрация.

Достъпът до тези услуги се разрешава след предосатвяне на код за достъп.

VM-law  си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане за потребителска регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ.

Услуги

Услугите, достъпни на  VM-law  са описани подробно на сайта. Условията за ползването на различните услуги, тяхната цена и способите за плащане са описани в страницата, отредена за конкретната услуга или в случай, че не са посочени в сайта – след отправяне на запитване. Ако друго не е указано в информацията за съответната услуга, платените услуги на  VM-law  се предоставят след авансово заплащане на цената.

VM-law не предоставя адвокатски услуги, с приемането на настоящите общи условия Вие се съгласявате, че в нито един момент няма да търсите отговорност от  VM-law   за отношенията Ви с адвокати, с които сте влезли в контакт посредством използването на услугите на  VM-law .

При използване на услугите, предлагани от нас, Вие сключвате договор с  VM-law, съдържанието на който се определя от настоящите Общи условия. За безплатните услуги договорът се счита сключен в момента, в който започва тяхното използване, а за платените услуги – в момента на тяхното заявяване.

Информацията на  VM-law  не представлява правен съвет / консултация. Ето защо не следва да се третира като правна консултация.  VM-law  не отговоря за загуби и вреди във връзка с използването на  VM-law  или който и да е сайт, водещ до  VM-law , включително, но не само: 1) вреди в следствие на това, че сайтът не работи (офлайн);  2) вреди в следствие на грешки или неточности в съдържанието на сайта или на други сайтове, към които препраща  VM-law;

VM-law  не е посредник (реклама) към адвокати.

VM-law  разглежда жалби и рекламации от потребители, изпратени чрез контактната форма на сайта или в писмена форма на e-mail адрес deals@vm-law.bg. Всички жалби във връзка с предоставяните от  VM-law  услуги ще бъдат разгледани в разумен срок и на подателя ще бъде изпратен отговор съгласно резултата. Рекламациите се удовлетворяват незабавно доколкото за това не се изисква съдействие от потребителя.

Промени и допълнения

VM-law   си запазва правото да прави промени в настоящите Общи условия, за което ще Ви бъде изпратено съобщение чрез имейл за промяната, в случай че използваш услугите на сайта, достъпни след регистрация. Промените влизат в сила веднага, а в случай, че не ги приемате – можете да преустановите използването на  VM-law   Ако не се противопоставите на промените в Общите условия и продължите да използвате  VM-law , се презюмира (предполага), че сте приели промените.

Ако използвате услугите на  VM-law , които са достъпни без регистрация, всяка промяна в общите условия ще влезе в сила спрямо теб без изрично уведомление.

Линкове към други сайтове

Този сайт, както и съдържанието в Блога, съдържа линкове към други ресурси в интернет, наричани  линкове  или  свързани сайтове . Тези линкове са предоставени за Ваше удобство и имат за цел да допринесат за по-лесно идентифициране на други интернет ресурси, които могат да Ви бъдат полезни. Линковете нямат за цел да индикират, че  VM-law  спонсорира / подпомага или че е правно обвързан, с който и да е от свързаните сайтове; нито че  VM-law   е упълномощен да използва търговска марка, лого, авторски права или каквато и да е друга интелектуална собственост, която може да се появи в линковете.

VM-law  не носи отговорност за съдържанието на свързаните сайтове. Това включва и всеки линк, разположен на свързаните сайтове към други сайтове. Тези Общи условия не покриват твоите взаимоотношения със свързаните сайтове.

Лични данни

ВМ Консултанси груп ( VM-law ) може да събира и обработва лична информация като име, адрес, телефон, имейл, съгласно Политиката за защита на личните данни, публикувана на сайта.

Бисквитки

VM-law  може да използва бисквитки, за да персонализира онлайн престоя Ви, съгласно Политиката относно бисквитките, публикувана на сайта.

Услуги от трети лица

Някои от услугите, достъпни на  VM-law  се предоставят от трети лица. Използвайки, какъвто и да е продукт или услуга чрез домейна  VM-law  – позволявате на  VM-law  да споделя информация с третата страна, с която  VM-law  има споразумение за сътрудничество.

Информацията цели да допринесе за Вашето качествено и адекватно обслужване.

Забранено за незаконни цели

Вие декларирате  пред  VM-law , че няма да използвате уеб сайта, в който и да е от случаите по-долу:

1) незаконни цели;

2) за цели, забранени от настоящите общи условия;

3) по какъвто и да е начин, който може да застраши или повреди функционирането на  VM-law

4) по какъвто и да е начин да застраши нормалното използване на сайта от друго лице.

Нямате право да  хаквате,  краквате,  скрейпвате,  краувате   VM-law  директно или индиректно чрез инструменти като паяци, роботи, крауерс, скрейпърс, фрейминг, айфреймс или RSS фийдове или всякакви други подобни. Нямате право да достигате или да се опитвате да достигнете до информация, която не е публично публикувана на  VM-law

Правните документи, формуляри, статии и цялото съдържание на сайта  VM-law  са защитени от европейското и българското законодателство за интелектуална собственост, включително авторски права. Използването на  VM-law  не Ви дава право да продавате и/или препродавате съдържанието на сайта  VM-law

Прекратяване / ограничаване на достъп

VM-law   си запазва правото по всяко време да прекратява или ограничава достъпа до сайта  VM-law  и предоставяните услуги.  VM-law  си запазва правото да модифицира или да прекратява (временно или окончателно) елемент от услугите си. Вие се съгласявате, че  VM-law  няма да носи отговорност към теб или трети лица за каквато и да е модификация (промяна), спиране или прекратяване на услуга.

Ограничаване на отговорността

Информацията, продуктите и услугите, достъпни чрез уеб сайта  VM-law  може да съдържат неточности и технически грешки.  VM-law  и/или неговите доставчици може периодично и по всяко време да правят подобрения и промени в  VM-law . Информация, получена чрез  VM-law  не следва да бъде аргумент за лични, медицински, правни и/или финансови решения. Вие следва да се консултирате с подходящ специалист, за да получите съдействие за твоята конкретна (специфична) ситуация.

VM-law  и неговите доставчици, не носят отговорност за коректността, надеждността и достъпността на информация, софтуер, продукти, услуги и графики, съдържащи се на сайта  VM-law  по какъвто и да е повод.

VM-law  и неговите доставчици не носят умиществена и/или неимуществена отговорност във връзка с гореописаното съдържание.

VM-law  и неговите доставчици не носят отговорност за преки или косвени вреди, без значение дали са следствие на договорно или деликтно правоотношение. Отговорността се изключва в следните, неизчерпателно изброени, хипотези:

  • прекратен достъп, загуба на информация и данни, печалба, по повод използването на  VM-law ;
  • за забава или невъзможност за употреба на  VM-law  или други услуги, чрез сайта;
  • за невъзможността за предоставяне на услуги;
  • за каквато и да е информация, софтуер, продукти, услуги и графики, доставяни на и чрез  VM-law ;
  • за отношения между Вас и адвокати, с които сте се свързал чрез  VM-law   за предоставянето на дадена услуга

Ако не сте доволен от който и да е от елементите на сайта  VM-law  (който и да е продукт или услуга) или не сте съгласен с клауза/и от настоящите Общи условия – следва да прекратите използването на  VM-law

Освобождаване от отговорности

Вие се съгласявате да освободите от отговорност  VM-law  и неговите управители и служители без значение от загубите, вредите, разходите, правата, исковете, предявени от трето лице, свързани с твоята употреба на Услугите, Документите и Допълнителните материали, нарушение от твоя страна на настоящите Общи условия и/или на каквито и да е други права.

Спорове

Повечето потребителски искания могат да бъдат решени бързо и в полза на потребителите (клиентите) на  VM-law   чрез обаждане на телефон: 0888 22 06 31

Ако  VM-law  не успее да задоволи потребителските ти претенции, включително чрез медиация (за която заплаща  VM-law  двете страни се съгласяваме да решим спора чрез арбитраж.

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско – промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Интелектуална собственост

Услугите и цялото съдържание на уеб сайта  VM-law  са защитени с авторски права.

С изключение на изрично позволение от  VM-law , Вие се съгласявате да не преправяте, копирате, продавате и други подобни съдържание или части от съдържание на  VM-law  Изключение: горното правило не се прилага за Ваши собствени Документи или Допълнителни материали, които Вие законно качвате на  VM-law  Във връзка с употребата  на  VM-law , Вие се съгласявате да не използвате каквито и да е инструменти за извличане на информация (роботи, паяци и др.). Каквато и да е употреба на съдържанието, освен в предвидените случаи, е строго забранена.

Общи разпоредби

Вие приемате и се съгласявате,  че по никакъв начин между Вас и  VM-law  не възниква служебно, партньорско, агентско правоотношение. Ако някоя клауза или част от настоящите Общи условия е невалидна, то това не влече невалидност на цялото Споразумение. Невалидната клауза следва да се тълкува (и замести) според най-близката законова разпоредба с аналогична цел.

Освен в изрично посочените в общите условия случаи, това Споразумение урежда всички правоотношения между потребител/ползвател и  VM-law  по повод използването на  VM-law. Споразумението има предимство пред всички минали или настоящи комуникации и оферти между нас (двете страни) – електронни, устни и писмени. Не можеш да прехвърляте на трето лице каквито и да е права, произтичащи за Вас от настоящите Общи условия, без изричното писмено позволение на  VM-law . Правата на  VM-law  във връзка с настоящите Общи условия могат да бъдат прехвърляни на друго лице. Всички права, които не са изрично предоставени от това Споразумение на други лица, остават права на  VM-law

VM-law  може официално да комуникира с Вас с всички комуникационни средства като имейл, поща, публикации на  VM-law  и т.н.

Свържете се с нас на deals@vm-law.bg, за да съобщите за каквото и да е нарушение на настоящите Общи условия или да отправите каквито и да е въпроси във връзка с Общите условия или Услугите.