Бизнес в България

Чуждестранен бизнес в България

 

Да започнеш бизнес в България в никакъв случай не е трудна задача, но както всяко нещо има своите тънкости. За чужденците развитието на успешен бизнес на наша територия е свързано със серия от специфични събития. Екипът ни осъществява пълно правно и счетоводно обслужване на чуждестранни компании и физически лица, осъществяващи търговска дейност в България:

  • Правна консултация при стартиране на бизнеса – нормативни изисквания към дейността, данъчно и осигурително облагане, защита на личните данни и т.н.;
  • Регистрация на дружество, собственост на чуждестранна компания или чуждестранно физическо лице;
  • Виртуален офис;
  • Представителство от адвокат пред банкови, административни и правораздавателни институции;
  • Текущо абонаментно правно обслужване;
  • Текущо счетоводно обслужване;

Обстановката във всяка една страна е динамична. Ако не внимаваш достатъчно, е възможно да пропуснеш някое нововъведение в законите на България. Екипът ни следи за новостите в нормативната уредба и информира своевременно чуждестранните си клиенти за промените, които засягат тяхната дейност.

свържи се с нас

Винаги сме готови да помогнем!