Сделки с недвижими имоти

Пакетни услуги при сделки с имоти. За хора, които търсят сигурност през целия процес на покупката на недвижим имот

Услуга Пакет купувач
икономичен
Пакет купувач
стандарт
Пакет купувач
премиум
Пакет продавач
Първоначален преглед и писмено становище по представените от собственика документи за собственост на имота
Проверка за вещни тежести: проверка на историята на имота (всички предходни прехвърляния на собствеността до първия документ за собственост, независимо от години)*;
Преглед и становище относно необходимите за извършване на сделката документи, както и съдържанието им (какво трябва да фигурира в данъчната оценка, какви данни да съдържа скицата и др.)
Изготвяне на обстоен правен анализ и предоставяне на становище относно необходимостта от извършване на допълнителни проверки относно статуса и собствеността на имота и наличието на проблемни моменти при предходни прехвърляния и/или вписвания по отношение на имоти, криещи риск за новия собственик (несъответствие в площта на имота, евентуални реституционни претенции, пропуснати собственици при предходни сделки и др.)
Персонален акаунт в онлайн платформа, където може в реално време да следите и да участвате в процеса
Участие при воденето на преговори между продавача и купувача по всички съществени клаузи по бъдещия договор за покупко-продажба на имот.
Координация и тясно сътрудничество с банката кредитор, при наличие на такава
Преглед, корекция или изготвяне на проект на предварителен договор, както и участие на наш адвокат при сключването на договора
Преглед, корекция или изготвяне на проект на нотариален акт. Предоставяне на актуално удостоверение за тежести от имотен регистър на Агенция по вписванията с дата на изготвяне деня преди сделката.
Организиране на сделката при нотариус
Набяване на изискуемите за сделката документи /ценови лист може да разгледате в прикачените документи надолу/
Придружаване и участие при изповядване на сделката при нотариус, изготвяне на споразумителен протокол по повод на текущите разходи до предаване на владението.
Попълване на декларации и съдействие при предаване на владението. Извършване на справка за тежести по електронен път преди подписване на нотариалния акт.
Получаване и проверка за грешки на вписания нотариален акт. Също така съхранение или предаване на клиента.
Съдействие при деклариране на придобиването на недвижим имот пред Дирекция „Местни данъци и такси“, включително подготвяне на декларация по чл.14 от ЗМДТ

* за закупуването и продажбата на парцели се изготвя индивидуална оферта съгласно броя собственици, броя недвижими имоти, както и статута им.

свържи се с нас

Винаги сме готови да помогнем!