Събиране на вземания

Какво представлява събирането на вземания?

В бизнес практиката нерядко се случва плащанията за доставка на стоки и услуги да се реализират отложено. Често се заплаща в рамките на месец. В определени случаи обаче плащанията не се погасяват в уговорения срок, a когато забавянето е продължително или е от няколко клиента, може значително да застраши ликвидността на фирмата. За да се избегнат тези рискове, съществуват няколко решения:

 • Една от възможностите е да се създаде отдел във фирмата, който да се занимава с просрочените задължения. За съжаление, това е непосилно за повечето малки и средни предприятия, тъй като за да се извършва ефективно, трябва да се инвестира освен в обучение на работна ръка, също и в инфраструктура като специализиран софтуер, телефонна централа и др.
 • Друго решение е използването на външна фирма, която е специализирана в събирането на вземания. В този случай ще може да разчитате на професионално обучени кадри, които умеят да водят преговори и имат опит в убеждаването на длъжниците в зависимост от ситуацията.
 • Съществува и комбиниран вариант, в който може първоначално вземанията да се обработят във вътрешен отдел и след това да се прехвърлят на външен изпълнител. Това е решение, което по-големите фирми често избират с цел да запазят за вътрешна обработка по-значимите си клиенти, а останалите да възложат на специализирана фирма.

  Методи за събиране на задълженията

  Каквото и решение да вземете, е важно да имате предвид всички възможни изходи и последствия. Може да се доверите на VM Consultancy Group да Ви ориентира кой метод за събиране на Вашето вземане е най-подходящ. В нашата практика сме установили, че поради спецификата на всички казуси, е необходимо да получите професионален съвет, за да си спестите излишни главоболия и бъдещи разходи.

  Извънсъдебно събиране на задължения

  При този метод може да разчитате на обучен експертен екип, който ще се погрижи за събирането на задълженията Ви от български или чуждестранни представители на бизнеса под формата на телефонни обаждания, покани, напомнителни писма и др. В някои случаи се налага и посещение на място, за да се осъществи пряк контакт с длъжника. Този метод е лесно достъпен и по-бърз в сравнение с останалите като VM Consultancy Group предлага два варианта – предварително да заплатите по-малък процент от дължимата сума или разходите да се отложат при реалното събиране на дълга. Успеваемостта при избора на този метод е над 70%, главно благодарение на правилната преценка на конкретните казуси и стратегията за действие.

  Съдебно събиране

  При нежелан резултат от извънсъдебно събиране на задължения е желателно да се задвижи съдебна процедура. В този случай се дължат допълнително държавни такси, разноски и адвокатски хонорари, които на по-късен етап подлежат на възстановяване от длъжника. Ще бъдете в течение за хода на поверения ни казус през цялото време. При този метод е от изключително значение първоначалното проучване на длъжника, за да бъде направен реален анализ и оценка за възможността за възстановяване на задължението преди да се предприемат съдебни мерки. След издаване на съдебното решение ще се пристъпи към изпълнение, което включва назначаването на съдия-изпълнител, запориране на сметки и доходи на задълженото лице и други.

  Абонаментно събиране

  В случай че често се сблъсквате със закъснели плащания, най-подходящият вариант да се съсредоточите върху основната част от бизнеса си е да се доверите на нашия квалифициран екип, който да изготви индивидуален план и да се погрижи за успешното събиране на вземанията Ви. По този начин ще получите допълнително сигурност и партньор, на който можете да разчитате, за да няма нежелани забавяния в плащанията към Вас.

  Изкупуване на вземания

  В случаите, в които нямате възможност да изчакате и търсите по-бърз начин за приток на финансов ресурс, VM Consultancy Group предлага възможност за изкупуване на Вашето вземане. Това е правилният избор, ако имате спешна нужда от финансов ресурс и искате да спестите от разходи по евентуално съдебно събиране. Ние ще направим първоначално проучване и ще подготвим индивидуална оферта, отговаряща на Вашите нужди.

  Кредитно проучване и оценка

  Анализът на финансовото и имотно състояние на длъжника е от съществено значение за успешното събиране на вземането. Затова е важно да се извърши пълно проучване на произхода на вземането, както и на документите, които го удостоверяват, което ще спомогне за изготвянето на детайлен анализ за имуществото на длъжника и платежоспособността му.

  Първоначалното проучване включва информация за актуалното състояние на длъжника – участието му в други търговски дружества, наличието на дълготрайни материални активи (напр.: машини, оборудване, съоръжения, материали и стоки), притежавани недвижими имоти, учредени ипотеки, възбрани, вписани тежести, наличието на задължения към доставчици, финансови институции и др.

  Безплатна консултация

  Ако се свържете с нас за подобен проблем, първата консултация ще бъде напълно безплатна.

   

  свържи се с нас

  Винаги сме готови да помогнем!