Необходими декларации при продажба на имот

Публикувано 28 май, 2019г.

от Вяра Василева

Attorneys | Legal Advice | Блог

Когато вземете решение да упълномощите друго лице да Ви представлява при продажбата на недвижим имот, трябва да знаете че освен изричното пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание, е необходимо да разполагате и с няколко различни вида декларации. Макар и декларациите да звучат като нещо допълнително, те са част от задължителните документи за продажба на имот. Всички тях можете да получите с „Готов за сделка“ без дори да Ви се наложи да излезете от вкъщи. Вижте как тук.

Когато сте в чужбина можете да ползвате услугите на българското консулство/посолство или  на местен нотариус, но трябва да се съобразите с това дали в съответната държава трябва да бъде поставен апостилен печат и съответно да направите официален превод и легализация на документите.

Друга важна особеност е, че декларациите трябва да бъдат налични в България в оригинал, така че предвидете си достатъчно време за международен куриер, ако ще правите заверките в чужбина.

Разбира се най – евтиният и сигурен вариант е да направите всички необходими заверки в България, и то при нотариусът, който ще изповядва Вашата сделка – така ще минимализирате възможността от грешки.

Декларация по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурително процесуалния кодекс

Декларацията за липса на задължения, както често се нарича разговорно, се заверява нотариално в 2 екземпляра – единият е остава за нотариуса, който изповядва сделката, а другият се изпраща в Агенцията по вписванията. Декларацията се попълва по образец, утвърден от Министъра на финансите. При попълването й е необходимо да отбележите, че нямате непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски.

Важно е да знаете, че тази декларация важи за календарна година. Затова ако сте заверявали подобни декларации през предходни години, те няма да Ви свършат работа.

Декларация по чл. 25 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност

С тази декларация Вие посочвате Вашето гражданство и гражданско състояние – дали сте в брак или не, дали сте разведен/разведена или вдовец/вдовица. Тъй като при сделките с недвижими имоти често се изследва собствеността назад във времето, в тази декларация е предвидено да се посочи дали имате предишни бракове – колко на брой и с кои лица, както и датите и причините, поради които са прекратени.

Декларацията се заверява в един екземпляр и  е по образец, утвърден от Министъра на правосъдието.

Декларация по чл. 42, ал. 2, т.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

С тази декларация Вие посочвате дали попадате или не в някои от изрично изброените категории лица по Закона за мерките срещу изпиране на пари – например членове на парламента или на други законодателни органи, висши офицери от въоръжените сили, кметове и т.н. Действително категориите са изрично изброени и Ви съветваме да ги изчетете внимателно преди да направите съответното отбелязване.

Освен, че трябва да декларирате за себе си, трябва да декларирате и дали вашият съпруг/а или лице, с което живеете на семейни начала не попада я някоя от изброените категории, както и всички роднини и техните съпрузи или лица, с които живеят на семейни начала, докато стигнете до роднините по съребрена линия от втора степен включително.

Разбира се понякога няма как да имате толкова много и то актуална информация за своите роднини, но в декларацията спокойно можете да отбележите това, което знаете.

Тази декларация се попълва, както от продавачите, така и от купувачите на недвижимия имот.

Декларация по чл. 59, ал. 1, т.3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

Тази декларация се попълва само от представляващите юридически лица и е за действителните собственици. Тя се попълва както от продавачи, така и от купувачи, но само и единствено когато страни по сделката са дружества.

Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

С тази декларация купувачите декларират произхода на средствата, с които купуват имота. Решихме да включим и тази декларация в днешната публикация, независимо че не касае продавачите. С новите изисквания на ЗМИП не е достатъчно да се посочи например, че средствата са от трудов договор – трябва да се посочи от кой работодател и за какъв период, ако пък сте взели заем – трябва да се посочи кредитора и да се цитира самия договор.

Всички декларации по ЗМИП са по образец – приложение към закона.

Нашият съвет е винаги да се опитвате до нотариус или юрист, който практикува в сферата на недвижимите имоти, преди да пристъпите към заверка на декларации и пълномощни.

Ето и още няколко полезни теми…

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *