Какво трябва да знам при продажба на наследствен имот?

Наследствен имот

Публикувано 10 май, 2019г.

от Вяра Василева

Блог

Понякога наследственият имот може да бъде актив, който не носи реална полза на нито един от собствениците. Всички знаем за онези изоставени семейни имоти, които се рушат, заради неразбирателство относно ползването им или нежелание някой да живее в тях и да влага средства, знаейки че не е единствен собственик на имота.

В тези случаи най – целесъобразното решение е продажба на имота и разпределение на продажната цена между съсобственицие.

Звучи лесно, но напрактика се изискват много усилия от човека, който се е нагърбил с изваждането на всички необходими документи за продажбата, стиковането на интересите на всички продавачи и комуникацията с брокер, банка и купувач. Въпреки това има и лесен начин да си набавите всички документи за продажба на имот без дори да излизате от вкъщи. Той се казва „Готов за сделка“. Вижте повече за него тук.

 

Кои са собствениците на имота?

Първата стъпка, която трябва да предприемеш е да определиш кои са собствениците на имота.

Трябва да извадиш актуално удостоверение за наследници на лицата, придобили имота. След като вече има яснота за наследниците, могат да бъдат определени и квотите на всеки един от наследниците.

За да бъде продаден имота, трябва да имаш съгласието на всеки един от собствениците – няма как да се реализира покупко-продажбата ако някой от собствениците не може да бъде издирен или не е съгласен да продава.

Важно е да се знае какво е семейното положение на наследодателя към момента на придобиване на имота – много често например имотът бива придобит на името на единия съпруг, но ако той се намира в брак, другият съпруг също става собственик на имота (освен ако не е уговорен режим на разделност).

Трябва внимателно да изследвате историята на имота и да проверите всички документи, които имат отношение към продажбата – например ако наследодателят се е развел, трябва да се изиска бракоразводното репешение, ако имате информация, че наследодателят е направил завещание – да се изиска справка за завещания от Агенция по вписванията.

Проверката на собствеността е важна стъпка без която не можеш да продължиш напред, затова препоръзваме да потърсиш юридическа помощ.

Има ли значение какво е семейното положение на наследниците?

Въпреки, че наследствените имоти стават лична собствност дори наследника да се намира в брак, семейното положение е от значение.

Това е така, тъй като се изисква другият съпруг (който не е собственик) да бъде съгласен с продажбата и да подпише декларация за това, която се заверява пред нотариус – това е декларацията по чл. 26 от СК.

Не подценявай значението на тази декларация – без нея не може да има сделка и в случаите, в които има много наследници (продавачи на имота) е от голямо значение в какви отношения са със съпрузите си и съответно дали могат да бъдат осигурени декларации от всички съпрузи.

Определяне на един представител

Когато става въпрос за защита интересите на много лица е трудно да се определи човекът, който ще ги представлва пред бъдещите купувачи, но определянето на такъв човек е важна стъпка.

Когато един човек представлява всички продавачи се улеснява комуникацията с брокери, купувачи, нотариуси и се увеличава вероятността за благоприятен изход от ситуацията.

Добре е един човек да бъде ангажиран с ваденето на документи за имота и за продавачите, за да се постигне по-добра организация. В този случай обаче ще бъде необходимо изрично упълномощаване с нотариално заверено пълномощно.

При повече от 10 наследника – винаги се консултирайте с нотариус

 

Ето и още няколко полезни теми…

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *