Какви документи могат да заверяват българите в чужбина в българските консултсва и посолства?

Публикувано 5 сеп., 2019г.

от Вяра Василева

Блог | Family Law | Legal Advice

Всички имаме роднини, които живеят извън България. Понякога се налага присъствието им, във връзка с уреждане на отношения, свързани с учредяване, прехвърляне и прекратяване на вещни права, сключване на различни по своя характер и предмет договори, осъществяване на административни процедури, снабдяване с документи, представителство пред институции и др. В тези случаи това, че са далеч от страната, ангажиментите им там, където живеят, забързаното ежедневие и невъзможността да се приберат и да се занимават лично с тези дейности, ги подтикват да упълномощят свой роднина, адвокат или приятел, който да ги представлява пред българските институции.В повечето случаи упълномощаването изисква нотариално удостоверяване. Разбира се, не е необходимо да се приберете до дома си, само за да заверите едно пълномощно. Упълномощаването в чужбина може да стане по два начина: от български консул или от местен нотариус.Според Закона за нотариусите и нотариалната дейност, българските консулски длъжностни лица могат да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване, могат да удостоверяват верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани, а също и да съставят нотариални и да пазят саморъчни завещания на български граждани.В консулската служба не могат да се съставят нотариални актове или да се заверяват други частни документи, подлежащи на вписване (например искови молби или договори за прехвърляне на МПС, откази от вещни права-право на ползване, право на строеж). Например вие сте носител на вещно право на ползване и искате да се откажете от него, за да може дъщеря ви, на която сте прехвърлили апартамента си в София, да го продаде. Искате да направите това в консулската служба на страната, в която сте, но това  не може да бъде направено от тях, тъй като законът изисква вписване на този отказ в Агенция по вписванията. Алтернативният вариант е да упълномощите дъщеря си да подпише декларацията за отказ от право на ползване от ваше име, да ви представлява пред нотариус и да я впише в Агенция по вписванията от ваше име.Автор: Теодора Колева

Ето и още няколко полезни теми…

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *